Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
900 m3/h drinkwaterproductie tijdens onderhouds- en renovatiewerkzaamheden
900 m3/h drinkwaterproductie tijdens onderhouds- en renovatiewerkzaamheden
Uitdaging

De eindklant produceert drinkwater vanuit oppervlaktewater, afkomstig van een meer, door middel van traditionele filtratie. Deze installatie was hard toe aan onderhoud en verbetering. De gefaseerde ombouw was gepland voor een periode van 48-54 maanden. Hiervoor moest steeds een deel van de bestaande installatie buiten werking gesteld worden om toch voldoende drinkwater beschikbaar te houden.

Geleverde oplossing

Door gebruik te maken van de mobiele huuroplossing van Logisticon Verhuur kan de helft van de gehele drinkwaterproductieinstallatie ge-bypassed worden en kan de ombouw met meer dan een jaar verkort worden. Met deze oplossing bespaart de eindklant tijd en geld als gevolg van een kortere projectombouw tijd en efficiëntere ombouw inclusief de huur van de mobiele ultrafiltratie installaties. Met deze oplossing wordt tevens de kans op productieverlies of -stilstand verkleind tot bijna nul.

Sector
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.