Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Afvalwaterzuivering tijdens opstart en opschaling afvalverwerker
Afvalwaterzuivering tijdens opstart en opschaling afvalverwerker
Uitdaging

Een Frans recyclebedrijf dat gechloreerde koolwaterstoffen verwerkt werd tijdens het opstarten van een scale-up geconfronteerd met een hoge concentraties aan TSS in het afvalwater. Om productie voort te zetten moest worden voldaan aan de lozingseisen.

Geleverde oplossing

Binnen enkele dagen is er een tijdelijke waterzuivering geleverd bestaande uit de verschillende componenten en zuiveringstechnieken:

  • Dortmunder bezinktanks
  • Lamellen separatie
  • Zandfiltratie
  • Additionele chemieopslag en -dosering.

Het geproduceerde slib is verder verwerkt in een reeds aanwezige filterpers en het effluentwater mag sindsdien geloosd worden.

Sector
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.