Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Behandeling van PFAS verontreinigd afvalwater
Behandeling van PFAS verontreinigd afvalwater
Uitdaging

Doordat afvalwater verontreinigd was met PFAS en dit vanwege gezondheids- en milieuproblemen niet meer geloosd mocht worden, dreigde de fabriek van een Nederlandse chemieproducent gesloten te worden. Om dit te voorkomen was een adequate oplossing nodig.

Geleverde oplossing

Via een aantal optimalisatiestappen is een oplossing geleverd welke ervoor zorgt dat het afvalwater aan de lozingseisen voldoet en de fabriek de productie voort kan zetten. Traject tot optimale behandeling:

  • Fysisch chemisch: settelen 
  • Fysisch chemisch: flotatie 
  • Fysisch chemisch: flotatie, zand filtratie en slibverwerking
  • Stap 4 en tevens eindoplossing: flotatie, zandfiltratie, filtratie middels filterzakken en actief kool filtratie
Sector
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.