Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Drinkwater verzekerd tijdens uitbreiding drinkwaterstation
Drinkwater verzekerd tijdens uitbreiding drinkwaterstation
Uitdaging

Een groot utiliteitsbedrijf in Zwitserland moest haar drinkwaterstations moderniseren en uitbreiden. Tijdens de afbraak van de huidige infrastructuur en de bouw van het nieuwe station moest een tijdelijke installatie geplaatst worden, om aan de vraag van drinkwater voor de stad Lugano te kunnen voldoen.

Geleverde oplossing

Samen met haar partner, die het nieuwe drinkwaterstation bouwde, heeft Logisticon een cascade van vier mobiele ultrafiltratie (UF) units geleverd. Water uit het meer van Lugano wordt naar een 40m3 buffer gepompt, waarna het behandeld wordt door de vier ultrafiltratie units in containers. Elke container kan tot 50 liter per seconde drinkwater produceren. In totaal wordt er daarmee 200 liter per seconde geproduceerd, wat overeenkomt met de productie van het huidige station. Het geproduceerde drinkwater zal in een voorraadtank gechloreerd worden, voor het gevoed wordt aan het drinkwaternet van Lugano.

Sector
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.