Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Deeltjesverwijdering verontreinigd grondwater
Deeltjesverwijdering verontreinigd grondwater
Uitdaging

Tijdens de bouw van een metrolijn in Parijs mocht het vrijgekomen grondwater niet meer geloosd worden door overschrijdingen. Probleem was een te hoge TSS concentratie en hoge gehaltes aan koolwaterstoffen.

Geleverde oplossing

Door een combinatie van de onderstaande technieken is het gelukt om de lozingseis te halen. 

  • Coagulatie
  • Flocculatie
  • Lamellen separatie
  • Zandfiltratie
  • Actiefkoolfiltratie

Automatisering maakte het mogelijk om chemiedoseringen te sturen op flow en troebelheid.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.