Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
IJzer-, mangaan- en sulfaatverwijdering tijdens grondwatersanering op locatie farmaceut
IJzer-, mangaan- en sulfaatverwijdering tijdens grondwatersanering op locatie farmaceut
Uitdaging

Om de productielocatie van een Belgisch farmaceutisch bedrijf uit te kunnen breiden diende er een sanering uitgevoerd te worden.
Het water dat hierbij vrijkomt had een te hoog gehalte aan sulfaat, ijzer en mangaan en kon daarom niet worden geloosd.

Geleverde oplossing

Er is een tijdelijke, flexibele waterzuivering geleverd om ijzer, mangaan, sulfaat en ook TSS te verwijderen. 
Hiervoor zijn de volgende technieken ingezet:

  • Zandfiltratie
  • Actiefkool filtratie
  • Reverse osmose
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.