Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Verwijdering van gechloreerde koolwaterstoffen bij sanering voor de bouw van een Kopenhaags metrostation
Verwijdering van gechloreerde koolwaterstoffen bij sanering voor de bouw van een Kopenhaags metrostation
Uitdaging

Kopenhagen werkt de laatste jaren hard aan een verdubbeling van het metronetwerk. Tijdens de aanleg van een nieuw station bleek het grondwater te zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen. De slibstroom die vrijkwam bij het boren van de betonnen pijlers kon daardoor niet worden geloosd, waardoor het werk dreigde stil te vallen.

Geleverde oplossing

Om de gechloreerde koolwaterstoffen te verwijderen zijn de onderstaande technieken uit Logisticon's verhuurvloot ingezet. De geleverde oplossing heeft ervoor gezorgd dat de bouw slechts een kleine vertraging van 3 weken heeft opgelopen.

  • Coagulatie
  • Flocculatie
  • Lamellen separator 
  • Zandfiltratie
  • Gas strippers
  • Actief kool filtratie
  • Slibontwatering
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.