Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Case studies
Case studies

Logisticon heeft al jaren lange ervaring in het oplossen van verschillende waterbehandelingsvraagstukken. 
Klik op de case studies hieronder en ontdek de verhalen en ervaringen binnen verschillende projecten. 

Kunt u geen vergelijkbare case study vinden voor uw probleem of heeft u vragen, neem dan contact op.
De waterprofessionals van Logisticon staan u graag te woord.

Bekijk alle case studies

Logisticon biedt oplossingen wereldwijd

Sector:
Land:
Oplossing:
Zoektermen
Drinkwater verzekerd tijdens uitbreiding drinkwaterstation
Een groot utiliteitsbedrijf in Zwitserland moest haar drinkwaterstations moderniseren en uitbreiden. Tijdens de afbraak van de huidige infrastructuur en de bouw van het nieuwe station moest een tijdelijke installatie geplaatst worden.
Deminwater productie chemische industrie
Bij een Nederlandse chemieproducent is gedemineraliseerd water een essentieel onderdeel van het productieproces. Om kosten te besparen wilde men zelf gedemineraliseerd water produceren in plaats van het in te kopen bij een utility leverancier.
Zoet water gebrek op Mallorca duurzaam opgelost
Op Mallorca ontstond bij de golfbaan een gebrek aan zoet water door zoutintrusie voor de beregening van het gras. Met te verzilt beregeningswater zou het gras van de baan en greens mogelijk geel worden.
Voorbehandeling Portugees drinkwaterproductie faciliteit: troebelheid verwijdering rivierwater
Een Portugees waterbedrijf verantwoordelijk voor het bedrijven en onderhouden van stedelijke watervoorzieningen, werd tijdens het zomerseizoen geconfronteerd met sterk toegenomen troebelheid.
Behandeling van PFAS verontreinigd afvalwater
Doordat afvalwater verontreinigd was met PFAS en dit vanwege gezondheids- en milieuproblemen niet meer geloosd mocht  worden, dreigde de fabriek van een Nederlandse chemieproducent gesloten te worden.
Mobiele drinkwaterproductie tijdens ombouw en herstelwerkzaamheden verouderde plant
Een verouderde drinkwater productieplant diende gerenoveerd en gemoderniseerd te worden. Tijdens de werkzaamheden moest een tijdelijke voorziening de drinkwaterproductie overnemen.
Verwerking van afvalwater met hoog chloridegehalte met lozingslimiet voorkomt productieverlies
Een Nederlands bedrijf dat garnalen verwerkt werd geconfronteerd met een te hoog chloridegehalte in hun afvalwater. Om productieverlies te voorkomen werd de klant verplicht het afvalwater af te voeren.
Proceswater productie Franse staalproducent
Een Franse staalproducent maakte gebruik van een oude en gedecentraliseerde proceswater plant. Ten tijde van slecht weer was de troebelheid van het voedingswater (oppervlaktewater) te hoog en werd om problemen te voorkomen omgeschakeld naar drinkwater.
Afvalwaterzuivering tijdens opstart en opschaling afvalverwerker
Een Frans recyclebedrijf dat gechloreerde koolwaterstoffen verwerkt werd tijdens het opstarten van een scale-up geconfronteerd met een hoge concentraties aan TSS in het afvalwater. Om productie voort te zetten moest worden voldaan aan de lozingseisen.
IJzer-, mangaan- en sulfaatverwijdering tijdens grondwatersanering op locatie farmaceut
Om de productielocatie van een Belgisch farmaceutisch bedrijf uit te kunnen breiden diende er een sanering uitgevoerd te worden. Het water dat hierbij vrijkomt had een te hoog gehalte aan sulfaat, ijzer en mangaan en kon daarom niet worden geloosd.
Afvalwater hergebruik vermindert druk op Engels drinkwaternet
Bij de grootste kaasproducent in het Verenigd Koninkrijk was er tijdens droge perioden een tekort aan drinkwater voor de kaasproductie. Hierdoor was het idee ontstaan om afvalwater te gaan hergebruiken.
In strijd met waterschaarste: Hergebruik van gezuiverd communaal afvalwater
Waterschaarste wordt een steeds belangrijker probleem in (Noord-)Europa. De beschikbaarheid van zoet water om proceswater te produceren is beperkt. Een waterproductiebedrijf in Nederland was op zoek naar alternatieve bronnen.
900 m3/h drinkwaterproductie tijdens onderhouds- en renovatiewerkzaamheden
De eindklant produceert drinkwater vanuit oppervlaktewater, afkomstig van een meer, door middel van traditionele filtratie. Deze installatie was hard toe aan onderhoud en verbetering.
COD verlaging effluent zorgt voor het behalen van lozingslimieten en levert grote kostenbesparing op
Een Duitse klant die plantaardige voedingsmiddelen produceert had een afvalwater volume van 20.000 m³ per maand waarvan het gehalte aan verontreinigingen (COD) te hoog was. Hierdoor waren er hoge kosten en een risico op boetes.
Snelle levering van een mobiele afvalwaterzuivering voorkomt shutdown
Een Engelse klant welke plantaardige oliën bewerkt en verpakt werd geconfronteerd met een groot probleem. De externe afvalverwerker verlengde haar contract niet en zonder oplossing voor de afvalwaterbehandeling kwam de productie in gevaar.
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.