Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Communaal afvalwater
Communaal afvalwater

Logisticon is als technologie partner en als service provider al jaren betrokken bij het zuiveren van stedelijk afvalwater. Meer en meer wordt er gekeken hoe het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) kan worden ingezet als alternatieve waterbron voor bijvoorbeeld de industrie. Logisticon doet hier samen met partners veel onderzoek naar en er zijn inmiddels vele mooie case studies op het gebied van (afval)waterhergebruik. 

Logisticon levert hoogwaardige en volledig geautomatiseerde plug & play installaties, conform de nieuwste technologieën. Continue beschikbaarheid, permanente 24/7 controle en procestechnologische ondersteuning zijn enkele slimme oplossingen die Logisticon kan bieden aan deze veeleisende industrie. Tevens beschikt Logisticon over slimme verhuuroplossingen, inzetbaar (kort of langdurig) vanuit haar verhuurvloot om de industrie met raad en daad te ondersteunen bij productie uitbreiding, calamiteiten, seizoen pieken of turnarounds.

Alle Case Studies
Gerelateerde Case Studies
Alle Case Studies
Zoet water gebrek op Mallorca duurzaam opgelost
Op Mallorca ontstond bij de golfbaan een gebrek aan zoet water door zoutintrusie voor de beregening van het gras. Met te verzilt beregeningswater zou het gras van de baan en…
In strijd met waterschaarste: Hergebruik van gezuiverd communaal afvalwater
Waterschaarste wordt een steeds belangrijker probleem in (Noord-)Europa. De beschikbaarheid van zoet water om proceswater te produceren is beperkt. Een waterproductiebedrijf in Nederland was op zoek naar alternatieve bronnen.
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.