Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Beluchten & strippen
Beluchten & strippen

Bij beluchting/ontgassing worden in water opgeloste stoffen in contact gebracht met de gasfase (lucht). Ten gevolge van concentratieverschillen worden stoffen in het water gebracht (bijv. inbreng zuurstof) dan wel uit het water aan de gasfase overgedragen (bijv. methaanverwijdering).

Beluchting / Ontgassing

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Bij beluchting wordt lucht toegevoegd aan water. Het toevoegen van lucht wordt gedaan in meerdere technieken en voor verschillende doeleinden. Het toevoegen van zuurstof (lucht) aan water wordt gedaan bij:

  1. Oxidatie. In een aantal gevallen is oxidatie van opgeloste stoffen nodig om te kunnen zuiveren. Hierbij kan gedacht worden aan de oxidatie van opgelost ijzer bij grondwaterbehandeling.
  2. Aerobe biologische processen waarbij een hoger zuurstofgehalte nodig is.

Logisticon heeft ervaring in het beluchten van bassins, oppervlaktewater en bij grondwaterzuiveringen. Hiernaast heeft Logisticon brede ervaring in biologische afvalwaterzuivering, waarvan beluchting een onderdeel is.

Toepassing:

Striptorens

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Striptorens worden gebruikt voor het verwijderen van vluchtige aromatische koolwaterstoffen (b.v. benzeen, tolueen en xyleen) of vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (b.v. per en tri) uit een waterstroom.

De striptorens van Logisticon zijn van het zogenoemde tegenstroomtype. Het water wordt hierbij boven in de kolom van de striptoren gepompt. Onder in de kolom wordt lucht geblazen. De vluchtige componenten verplaatsen zich van de waterfase naar de luchtfase. Bij een goede dimensionering van striptorens kan een rendement behaald worden van meer dan 99%. Vaak is een nabehandeling van de vrijgekomen lucht noodzakelijk. In de praktijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van luchtzijdige actieve koolfilters (LAKF) of biologische luchtfilters.

Toepassing:
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.