Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Flotatie & bezinking
Flotatie & bezinking

Door flotatie en bezinkingtechnologieën kunnen zwevende en onopgeloste bestandsdelen worden verwijderd. Bij flotatie wordt dit gedaan door middel van opdrijving, bij bezinking zinken delen door de zwaartekracht. De drijvende of bezonken bestanddelen kunnen vervolgens worden verwijderd. Om bezinking of opdrijving te versnellen wordt vaak fysisch chemisch voorbehandeld.

Dissolved air flotation (DAF)

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Flotatie technieken worden gebruikt om onoplosbare verontreinigingen, vetten en oliën uit een vloeistof te verwijderen. Daarnaast is flotatie de techniek om bij coagulatie gevormde (lichte) vlokken uit een effluentstroom te verwijderen.

In een flotatie-unit worden microluchtbelletjes ingebracht om stoffen uit het water te verwijderen door middel van flotatie (opdrijving). De verwijdering vindt plaats door de kleine luchtbelletjes aan de verontreiniging te laten hechten, waarna deze boven komt drijven. Met een schraper wordt de bovenop de vloeistof drijvende verontreiniging vervolgens afgevoerd.

Logisticon heeft ruime ervaring met het leveren van DAF installaties in verschillende sectoren als voedingsmiddelen, olie en gas en chemische industrie. In combinatie met buffers, pompen en chemische doseringen van coagulant/flocculant. 

Toepassing:

Olie/water scheiding

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Olie-waterafscheiders worden gebruikt voor de afscheiding van niet geëmulgeerde oliën of slecht oplosbare koolwaterstoffen uit (afval) water.

Door het plaatsen van een aantal stromingschotten is een olie-waterafscheider verdeeld in meerdere compartimenten. In het eerste compartiment zullen grove bezinkbare delen kunnen neerslaan (onder andere zand). In het volgende compartiment zal een drijflaag met olie ontstaan door het natuurlijke opdrijven (flotatie) van de olie. Voor het aflaten van deze opdrijvende olie is een instelbare scimmergoot voorzien. Het verwijderingsrendement is sterk afhankelijk van de influent concentraties en soort olie. Via een duikschot kan het gereinigde water worden afgevoerd.

Optioneel kan een coalescentiefilter worden voorzien. Hiermee wordt een groot specifiek oppervlak aangebracht. Kleine olie deeltjes die eerst niet natuurlijk willen opdrijven zullen samenklitten tot grotere deeltjes en zo gaan opdrijven. Hiermee kan een groter rendement worden behaald voor de verwijdering van deze koolwaterstoffen.

Logisticon zet haar olie-water afscheiders breed in, in verschillend grond- en afvalwaterprojecten.

Toepassing:

Lamellen separator

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Door gebruik te maken van de zwaartekracht kunnen zwevende delen worden verwijderd door een lamellenseparator. In de lamellenseparator is een schuingeplaatst platenpakket voorzien om een laminaire, gelijkmatige stroming van het water te bevorderen en het bezinkbare oppervlakte enorm te vergroten. Vaste deeltjes bezinken en worden opgevangen in de trechters onder de lamellen. Via een pneumatisch bediende klep wordt het verzamelde slib op vaste tijdstippen verwijderd. Voor een efficiënte verwijdering van het slib is de lamellenseparator van een “schiettank” voorzien.

De standaarden die Logisticon heeft ontwikkeld zijn gebaseerd op een tegenstroom uitvoering met geprojecteerde oppervlakten van 20, 40, 60, 80 en 100 m².
Om bezinking te versnellen wordt vaak fysisch chemisch voorbehandeld.

Met bezinking met lamellenseparatoren heeft Logisticon ervaring in onder andere de voedingsmiddelen en chemische industrie.

Toepassing:

Bezinktank / Dortmund tank

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Klassieke bezinktanks of Dortmund tanks worden gebruikt voor de bezinking van slib. Doormiddel van zwaartekracht zakken de delen naar de bodem, hier kunnen ze vervolgens worden verwijderd.

De Dortmund/bezinktanks van Logisticon worden gebruikt om slib in verschillende industrieën te bezinken.

Toepassing:
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.