Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Filtratie
Filtratie

Onder filtratie wordt het verwijderen van vaste stof uit een vloeistof verstaan. Het verwijderen van deeltjes kan met verschillende filtratietechnieken en media. Als vuistregel voor deeltjesfiltratie hanteert Logisticon alles tussen 0,2 en 1.000 micron. Voor kleinere delen zullen membranen gebruikt moeten worden. Voor informatie hierover zie de oplossing Membraanfiltratie. Naast zwevende delen kunnen filters in sommige gevallen ook gebruikt worden voor ontijzering en ontmanganing.

Continue filtratie

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Pilot – mobiel – skid mounted

Met continue filtratie wordt bedoeld dat delen op een continue wijze worden verwijderd. Met andere woorden wordt het proces niet onderbroken door een backwash, regeneratie of mediumwissel. In de meeste gevallen is dit bij Logisticon een continue zandfilter. Hierin wordt het filterzand gecirculeerd en op continue wijze gespoeld. Het spoelwater (circa 10%) voert de verwijderde delen af. 

Toepassing:

Discontinue filtratie

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Pilot – Containerised – mobiel – skid mounted

Bij discontinue filtratie wordt de filtratie periodiek onderbroken door een backwash of door regeneratie. Deze zijn nodig om de vervuiling van het medium af te spoelen, er ontstaat dus periodiek een afvalwaterstroom. Voor verschillende vervuilingen zijn verschillende media nodig. Een filterketel kan bijvoorbeeld gevuld zijn met:

  • Zand
  • Actief kool
  • Mangaandioxide
  • Ionenwisselaar hars
  • Etc.

Zandfiltratie

De grootste toepassing van de mediafilters is zandfiltratie.

Een zandfilter is een filter gevuld met zand om water van onzuiverheden te kunnen ontdoen. Het te behandelen water wordt hierbij neerwaarts door een zandbed gepompt, waardoor de aanwezige deeltjes worden tegengehouden door de zandlaag. Daarnaast ontstaan er in een zandfilter verschillende fysische en biologische processen die het water verder ontdoen van diverse stoffen (Fe³+, Mn²+, NH4+ etc.). Dit heet ontijzering, ontmanganing of denitrificatie. De vervuilingen die achterblijven in het zandbed van de filter moeten eruit gewassen worden. Dit gebeurt met een backwash.

Actief koolfiltratie

Bij actief koolfiltratie worden verontreinigingen geabsorbeerd. De poriën in de actiefkooldeeltjes zorgen voor een groot actief oppervlakte, dit is positief voor de opname capaciteit. Bij verzadiging moet actief kool worden vervangen. Zwevende delen in het water kan het actief kool verstoppen. Zandfiltratie wordt dan ook vaak als voorbehandeling gebruikt. Actief koolfiltratie wordt toegepast voor de verwijdering van minerale oliën, BTEX, PAKs, fenolen, PFAS, gechloreerde koolwaterstoffen/halogenen, zware metalen (deels) en microvervuilingen (zoals medicijnresten). Ook kan actief kool worden gebruikt voor ontkleuren en geur/smaak verbeteringen.

Ionenwisseling

Bij ionenwisseling worden in het water aanwezige ionen door middel van adsorptie en hars gebonden. Ionenuitwisseling kan verschillende toepassingen hebben, zoals waterontharding (verwijdering van calcium- en magnesiumionen), demineralisatie, als polijststap na omgekeerde osmose en voor verwijdering van zware metalen.

De uit het water te verwijderen ionen kunnen worden uitgewisseld met op een hars aanwezige ionen met dezelfde lading (bijv. bij ontharding worden calciumionen uitgewisseld met aanwezige natriumionen), of kunnen volledig door het hars worden verwijderd door uitwisseling van H+ en OH- waarmee het mogelijk is om demiwater te maken (H+ + OH- → H2O).

Als de hars in de ionenwisselaar verzadigd is met uitgewisselde/verwijderde ionen, wordt het hars met een regeneratiemiddel (zuur of een base) geregenereerd. Hierna kan het proces opnieuw beginnen.

Bij ionenwisselaars kan onderscheid gemaakt worden tussen kation- en anionwisselaars. De kationwisselaars binden de positieve ionen en de anionwisselaars zijn in staat om de negatieve ionen te binden. Deze harsen kunnen zowel niet-speciek als specifiek zijn. Specifieke harsen worden bijvoorbeeld gebruikt voor zware metalen verwijdering uit een waterstroom. Daarnaast kan er sprake zijn van mengbedsystemen waarin zowel kation- als anionharsen aanwezig zijn, dit is vaak de polijststap na omgekeerde osmose.

Toepassing:

Zakken- & kaarsenfilters

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Pilot – mobiel – skid mounted

Voor de nominale verwijdering van zwevende stof uit een vloeistof is het mogelijk media te gebruiken met en zonder dieptewerking. Bij oppervlaktefiltratie kan gedacht worden aan filtratie met een gaas of een doek, hier hoopt de vervuiling op het oppervlakte op als een koek. Anderzijds kan er gebruik gemaakt worden van een medium met diepte. In dit geval zal de vervuiling worden gevangen in het medium zelf. Logisticon heeft verschillende oppervlakte en dieptefilters beschikbaar als zakken- en kaarsenfilters. Vaak worden zakken- en kaarsenfilters gebruikt als voorfiltratie (bescherming) van een ander zuiveringssysteem, denk aan membraanfiltratie.

Toepassing:

Disc- & trommelfilters

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

Pilot – mobiel – skid mounted

Met roterende filters kan op een continue wijze een waterstroom worden gefiltreerd. Dit doordat de filters zelfreinigend zijn. Logisticon heeft drie type roterende filters tot haar beschikking. 

  • Disc filters
  • Trommel filters
  • Bandzeef filters

Roterende filters worden gebruikt voor de verwijdering van zwevende delen en zijn met verschillende formaten filters (poriegrootte 10 – 100 μm) te verkrijgen. Al dan niet in combinatie met coagulatie en flocculatie bieden roterende filters een breed scala aan mogelijkheden. Roterende filters worden vaak gebruikt bij grote flows of toepassingen waarbij een groot filtratieoppervlakte nodig is.

Toepassing:
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.