Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
inDENSE®
inDENSE®

inDENSE® is een gepatenteerde oplossing voor het continue selecteren van slib met goede bezinkeigenschappen. Met behulp van hydrocyclonen wordt de zwaardere slibfractie geselecteerd, waardoor de bezinkbaarheid én biologische fosfaatverwijdering verbetert. Dit resulteert in een lagere slibvolume-index en stabiele prestaties zonder voorjaarspieken.

Met inDENSE® wordt de slibvolume-index blijvend verlaagd, waardoor de hydraulische capaciteit van de zuivering aanzienlijk toeneemt. De cycloon zorgt voor de scheiding van de slibfracties. In de bovenstroom wordt het spuislib gevormd. De onderstroom bevat retourslib met een hogere dichtheid dat optimaal groeit onder zuurstofloze omstandigheden.

Plug & Play

De hydrocyclonen worden gevoed met retourslib uit de nabezinktanks. In de cyclonen vindt hydraulische scheiding plaats waarbij ongeveer 20% via de onderstroom retour gaat naar de biologie. De resterende 80% zal worden afgevoerd als spuislib. Bij continue slibselectie zal de SVI dalen tot een waarde van wel 80 ml/g en eventuele voorjaarspieken worden door de stabiele slibbezinkeigenschappen afgevlakt. Bij langdurige toepassing kan intensiever gebruik worden gemaakt van beschikbaar tankvolume in zowel de biologie als de nabezinkers. Bovendien voorkomt inDENSE® problemen met slibuitspoeling waardoor het een duurzame en effectieve oplossing is voor afvalwaterzuiveringen.

Voordelen inDENSE®

  • Betere slibbezinkbaarheid 
  • Hogere hydraulische behandelingscapaciteit
  • Verbeterde biologische fosfaatverwijdering
  • Compacte footprint met eenvoudige integratie
  • Laag energieverbruik
  • Géén chemicaliënverbruik

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.